المحاضرات
TOUTES LES CONFERENCES
الخطب بالصورة والصوت
TOUS LES PRECHES
أمسيات قرآنية
SOIREES CORANIQUES

3eme Forum Mondial Coaching
كيف نصلي
COMMENT PRIER
2 eme RENCONTRE ANNUELLE ACMIF – OUJDA
كيف نقرأ القرآن
COMMENT LIRE LE CORAN
دروس في الفقه و العبادات
JURISPRUDENCE DU CULTE
مؤتمر 2007
CONGRES 2007

ANNONCES & AVIS   إعلانات وإشعارات